Wpływ instalacji fotowoltaicznej na cenę nieruchomości