Polityka Prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

Polityka bezpieczeństwa stanowi zbiór zasad korzystania z serwisu https://sm-project.pl/ i informacji dotyczących ochrony Państwa danych osobowych.

I. Pliki „Cookies”

 1. Dla Pani/Pana wygody nasz serwis sm-project.pl, używa plików Cookies w celu dostosowania strony do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany przez Państwa serwis internetowy. Są one następnie zapisywane w Państwa urządzeniu końcowym.
 2. Serwis stosuje Cookies służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony oraz Cookies pozwalające „zapamiętać” ustawienia wybranych przez Pana/Panią preferencji strony (np. język, rozmiar czcionki).
 3. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące Cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla ich stosowania.
 4. W każdej chwili mają Państwo prawo do wyłączenia plików Cookies. Szczegółowe informacje o tym, jak to zrobić znajdują się TU: http://jakwylaczyccookie.pl

II. Dane osobowe.

 1. Administratorem danych osobowych jest SM-PROJECT Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Św. Huberta 65, (wszelkie dane osobowe przechowywane są i przetwarzane pod adresem: Rudna Mała 19, 36-060 Głogów Małopolski) wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie pod numerem Krajowego Rejestru Sądowego 0000889065 (dalej również „Spółka”). Można się z nami skontaktować w następujący sposób:
 • listownie na adres: Rudna Mała 19, 36-060 Głogów Małopolski
 • przez e-mail: s.gatarski@solarmp.pl
 1. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora wyłącznie w celach:

Twoje dane przetwarzamy, gdy:

Podstawa prawna przetwarzania:

Cel przetwarzania:

Przegląda Pan/Pani naszą stronę internetową

–        art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda

–        art. 6 ust. 1 lit f) prawnie uzasadniony interes Administratora

Wykorzystujemy pliki cookie, aby ułatwić transmisję danych za pomocą Internetu, zapewnić działanie narzędzi dostępnych na stronie takich jak formularze, oraz aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe.

kontaktuje się Pan/Pani z nami za pomocą danych kontaktowych podanych na stronie, do biura lub bezpośrednio do naszych pracowników

–        art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes Administratora

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli udzielić Ci odpowiedzi na skierowane do nas zapytanie, a także – w razie potrzeby – podejmować inne działania zgodnie z Twoją prośbą.

Wypełnia Pan/Pani formularz i chcesz poznać naszą ofertę lub otrzymać bezpłatną wycenę

–        art. 6 ust. 1 lit. a) zgoda na kontakt telefoniczny

–        art. 6 ust. 1 lit. b) działania zmierzające do zawarcia lub wykonania umowy

–        art. 6 ust. 1 lit. f) prawnie uzasadniony interes Administratora

Przekazujesz nam swoje dane, abyśmy mogli odpowiedzieć na Twoje zapytania, skontaktować się z Tobą lub wycenić nasze usługi i przedstawić Ci naszą wstępną ofertę oraz podjąć dalsze działania zmierzające do zawarcia umowy.

 1. Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez czas, który jest niezbędny do osiągnięcia celów, do których zostały zebrane, w szczególności do momentu udzielania Panu/Pani wyczerpujących odpowiedzi lub podjęcia działań zgodnie z prośbą lub zakończenia umowy. Po tym czasie możemy dalej przetwarzać dane osobowe w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi.
 2. Podane nam dane osobowe przekazujemy współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług, których korzystamy w takich obszarach jak: wykorzystywanie i utrzymanie zasobów informatycznych, w tym poczty elektronicznej i strony internetowej, narzędzi internetowych, z których korzystamy, aby zbierać i analizować informacje o ruchu na naszej stronie lub prowadzić działania marketingowe.
 3. Informujemy, że dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym, z którymi zawarliśmy stosowne umowy o powierzenie przetwarzania danych osobowych. Przekazanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w umowach, w tym działań marketingowych, sprzedażowych oraz świadczenia usług na najwyższym poziomie. Partnerzy biznesowi, którym przekazujemy dane, są zobowiązani do przetwarzania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679), oraz do zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych w celu ochrony powierzonych danych. Przekazanie danych odbywa się na podstawie zawartych umów i wyłącznie w zakresie niezbędnym do osiągnięcia określonych celów.

W każdym jednak wypadku przekazanie Pana/Pani danych osobowych następuje na podstawie podpisanych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych.


     6. Przysługują Panu/Pani następujące prawa:

 • prawo do cofnięcia zgody,
 • prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych,
 • prawo do sprostowania Twoich danych osobowych,
 • prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych

Z prawa do cofnięcia zgody może Pan/Pani skorzystać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza RODO ma Pani/Pan prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

      7.W naszej codziennej pracy wykorzystujemy Google Analytics i Google Ads oraz zawarte w nich narzędzia i funkcjonalności zwiększające naszą produktywność. Ponieważ część serwerów, które wykorzystują te platformy znajduje się poza EOG, Twoje dane przekazujemy do tzw. państw trzecich. Informujemy, że Twoje dane zabezpieczamy za pomocą standardowych klauzul ochrony danych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. Więcej informacji o zastosowanych zabezpieczeniach można uzyskać kontaktując się z nami na dane kontaktowe podane powyżej.