Program Czyste Powietrze w 2024 roku

Program Czyste Powietrze to możliwość otrzymania bezzwrotnych dotacji na termomodernizację domu i wymianę starego źródła ciepła na ekologiczną alternatywę. Dzięki tej inicjatywie nie tylko przyczynisz się do poprawy efektywności energetycznej Twojego domu, ale także wesprzesz działania na rzecz ochrony środowiska.

Program Czyste Powietrze — warunki

Program Czyste Powietrze ma na celu poprawę jakości powietrza i efektywności energetycznej polskich domów. W ramach programu można zyskać dofinansowanie z zakresu efektywnych źródeł ciepła oraz termomodernizacji budynku.

Efektywne źródła ciepła:
Termomodernizacja:

Warunkiem realizacji działań z podzakresu termomodernizacji jest posiadanie efektywnego źródła ciepła, które może zostać nabyte w ramach programu.

Program Czyste Powietrze — dla kogo?

Z finansowania mogą skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych oraz domów jednorodzinnych wielorakich, np. bliźniak z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Pogram Czyste Powietrze — progi dochodowe

Program Czyste Powietrze wyróżnia trzy progi dotacji:
1. Dofinansowanie podstawowe

Suma rocznych dochodów mieszkańców nie przekracza 135 000 zł.

2. Dofinansowanie podwyższone

Miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności nie może przekroczyć 40-krotności kwoty minimalnej za pracę.

3. Dofinansowanie najwyższe

Miesięczny dochód na osobę nie przekracza:

Jeśli masz potwierdzone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, wówczas także przysługuje Ci najwyższy poziom dofinansowania

Jeśli prowadzisz działalność gospodarczą, roczny przychód z tytułu prowadzonej działalności nie może przekraczać 20-krotności kwoty minimalnej za pracę.

Program Czyste Powietrze — ile dofinansowania można uzyskać?

Program oferuje dwa typy wsparcia finansowego — dotację gotówkową lub pomoc w spłacie kredytu na termomodernizację budynku. Wysokość wsparcia finansowego jest zależna od rodzaju przeprowadzanych prac i nie może przekroczyć maksymalnego poziomu dotacji ustalonego dla danego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie podstawowe

W ramach dofinansowania podstawowego można otrzymać zwrot od 40% do 55% poniesionych kosztów netto.

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła.

Dodatkowo umożliwia zakup i montaż: instalacji centralnego ogrzewania, fotowoltaiki, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz/lub ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na inne źródło ciepła niż w wariancie 1 albo kotłownię gazową.

Dodatkowo umożliwia zakup i montaż: instalacji centralnego ogrzewania, fotowoltaiki, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz/lub ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe.

Umożliwia zakup i montaż: wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła lub/oraz ocieplenie przegród budowlanych, wymianę okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Maksymalna kwota dofinansowania bez kompleksowej modernizacji

— do 35 000 zł bez fotowoltaiki
— do 41 000 zł z fotowoltaiką

— do 25 000 zł bez fotowoltaiki
— do 31 000 zł z fotowoltaiką

— do 13 000 zł

Kluczowe różnice między programami Mój Prąd 5.0 i Czyste Powietrze

— do 60 000 zł bez fotowoltaiki
— do 66 000 zł z fotowoltaiką

— do 50 000 zł bez fotowoltaiki
— do 56 000 zł z fotowoltaiką

— do 33 000 zł

Dofinansowanie podwyższone

W ramach dofinansowania podwyższonego można otrzymać zwrot od 70% do 80% poniesionych kosztów netto.

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU albo kotłownię gazową.

Dodatkowo umożliwia zakup i montaż: instalacji centralnego ogrzewania, fotowoltaiki, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz/lub ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Obejmuje wymianę nieefektywnego źródła ciepła na źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU inne niż w wariancie 1 albo kotłownię gazową.

Dodatkowo umożliwia zakup i montaż: instalacji centralnego ogrzewania, fotowoltaiki, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz/lub ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe.

Obejmuje zakup i montaż: wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła lub/oraz ocieplenie przegród budowlanych.

Maksymalna kwota dofinansowania bez kompleksowej modernizacji

— do 50 000 zł bez fotowoltaiki
— do 59 000 zł z fotowoltaiką

— do 32 000 zł bez fotowoltaiki
— do 41 000 zł z fotowoltaiką

— do 25 000 zł

Kluczowe różnice między programami Mój Prąd 5.0 i Czyste Powietrze

— do 90 000 zł bez fotowoltaiki
— do 99 000 zł z fotowoltaiką

— do 72 000 zł bez fotowoltaiki
— do 81 000 zł z fotowoltaiką

— do 48 000 zł

Dofinansowanie najwyższe

W ramach dofinansowania najwyższego można otrzymać zwrot do 100% poniesionych kosztów netto.

Wariant 1
Wariant 2
Wariant 3

Dotyczy wymiany nieefektywnego źródła ciepła na pompę ciepła.

Dodatkowo umożliwia zakup i montaż: instalacji centralnego ogrzewania, fotowoltaiki, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz/lub ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Dotyczy wymiany nieefektywnego źródła ciepła na źródło ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i CWU inne niż w wariancie 1 albo kotłownię gazową.

Dodatkowo umożliwia zakup i montaż: instalacji centralnego ogrzewania, fotowoltaiki, wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła oraz/lub ocieplenie przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych i garażowych.

Nie obejmuje wymiany źródła ciepła na nowe.

Obejmuje zakup i montaż: wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła lub/oraz ocieplenie przegród budowlanych.

Maksymalna kwota dofinansowania bez kompleksowej modernizacji

— do 70 000 zł bez fotowoltaiki
— do 79 000 zł z fotowoltaiką

— do 50 000 zł bez fotowoltaiki
— do 59 000 zł z fotowoltaiką

— do 40 000 zł

Kluczowe różnice między programami Mój Prąd 5.0 i Czyste Powietrze

— do 120 000 zł bez fotowoltaiki
— do 135 000 zł z fotowoltaiką

— do 100 000 zł bez fotowoltaiki
— do 115 000 zł z fotowoltaiką

— do 70 000 zł

Program Czyste Powietrze — dodatkowe warunki dofinansowania

Audyt energetyczny do programu Czyste Powietrze

Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z termomodernizacją lub wymianą źródła ciepła, ważne jest przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. Audyt ten pozwala na dokładną ocenę potrzeb energetycznych oraz kwalifikowalności budynku do różnych typów prac modernizacyjnych.

Czyste Powietrze — kiedy złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie można składać do końca 2027 roku. Proces rozpatrzenia wniosku zależy od typu dofinansowania i może wynosić od 14 do 30 dni od daty wpływu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

Czyste Powietrze — ile czasu na realizację

Dofinansowanie można uzyskać przed, w trakcie lub do 6 miesięcy po zakończeniu prac, które muszą być ukończone w ciągu 30 miesięcy od złożenia wniosku.

Czyste Powietrze — jak złożyć wniosek

Wnioski można składać elektronicznie przez portal gov.pl lub Portal Beneficjenta dostępny na stronie odpowiedniego WFOŚiGW, lub w wersji papierowej osobiście albo pocztą.

Czyste Powietrze dochód netto czy brutto?

W ramach programu Czyste Powietrze, do określenia uprawnień do dofinansowania brany jest pod uwagę dochód netto wnioskodawcy oraz pozostałych domowników.

Dofinansowanie na wyciągnięcie ręki

W ramach współpracy przygotujemy dla Ciebie kompleksową dokumentację niezbędną, aby uzyskać finansowanie.

Wykonaj pierwszy krok, aby otrzymać finansowanie

Chcesz zainwestować w zieloną energię dla swojego domu? To wspaniale! Chętnie przeprowadzimy Cię przez cały proces, łącznie z przygotowaniem dokumentów potrzebnych do dofinansowania. Oto jak będzie wyglądać nasza współpraca.

Zgłoś się do nas, aby zacząć

Omówimy Twoje potrzeby, aby dopasować najlepsze rozwiązania.

Stworzymy projekt systemu

Otrzymasz projekt, kosztorys oraz wykaz materiałów potrzebnych do instalacji systemu.

Przygotujemy dokumentację

Zajmiemy się papierkową robotą, aby uzyskać dla Ciebie wsparcie finansowe.

Wykonamy montaż systemu

Profesjonalny montaż to gwarancja efektywnego działania Twojej instalacji.

Te programy również mogą Cię zainteresować

Chcesz oszczędzać na rachunkach za prąd i jednocześnie wspierać ochronę środowiska? Dofinansowania dla gospodarstw domowych to doskonała okazja, aby spełnić te ambicje. Zobacz pozostałe programy, z których możesz skorzystać.

Program Moje Ciepło

Nawet 21 000 zł wsparcia

Ciesz się finansowaniem do 30% kosztów kwalifikowanych lub 45% z Kartą Dużej Rodziny.

Ulga termo-modernizacyjna

Nawet 16 960 zł zwrotu

Odlicz do 100% kosztów poniesionych na termomodernizację domu.

Program Mój Prąd 5.0

Nawet 16 960 zł zwrotu

Wybierz interesującą Cię pompę ciepła i uzyskaj do 50% kosztów kwalifikowanych.

Brzmi skomplikowanie?
Nie musi takie być!
Pomożemy Ci uzyskać dofinansowanie

Porozmawiaj z doradcą

Skontaktuj się z naszym działałem wsparcia, który chętnie udzieli odwiedzi na wszystkie Twoje pytania.