Dofinansowanie fotowoltaiki – „Mój Prąd”

Z artykułu dowiesz się:

Rozwój energetyki zmierzający w stronę wyeliminowania nieodnawialnych źródeł energii, a także rosnące wymagania ze strony Unii Europejskiej, skłaniają polskie władze do przygotowywania rozmaitych programów dofinansowania fotowoltaiki. Aktualnie osoby fizyczne, które chcą otrzymać dofinansowanie paneli fotowoltaicznych, mogą skorzystać z programu Mój Prąd.

W ramach czwartej edycji programu „Mój Prąd na lata 2021-2023” (MP4) państwo ponownie oferuje dopłaty do zakupu i instalacji systemów fotowoltaicznych wraz z całym osprzętem. Nabór wniosków rozpoczął się 15 kwietnia 2022 r. i potrwa do 22 grudnia 2022 r. z możliwością przedłużenia lub do wyczerpania przyznanych środków.

Czym jest rządowy program Mój Prąd i dla kogo jest przeznaczony?

Program Mój Prąd z definicji nie jest skierowany do firm, lecz przede wszystkim do osób fizycznych, które zawarły umowę kompleksową z operatorem systemu dystrybucyjnego. Zachowana została zarówno prosta forma, jak i łatwość stosowania.

Założeniem programu Mój Prąd jest wsparcie rozwoju energetycznego Polski, a także sprostanie wymogom Unii Europejskiej względem czystości energetycznej. W ubiegłym roku 1,5% energii elektrycznej wytworzonej w Polsce pochodziło z fotowoltaiki. Do tej pory do sieci elektrycznej podłączono blisko 870 000 mikroinstalacji fotowoltaicznych, co bardzo pozytywnie wpłynęło na rozwój gospodarczy tego sektora. Przyczyniło się to również do rozpowszechnienia wiedzy na temat ochrony klimatu.

Finansowanie w ramach inicjatywy Mój Prąd 4.0 nie jest przeznaczone wyłącznie na małe systemy fotowoltaiczne o mocy 2-10 kW, jak to miało miejsce wcześniej. W 2022 roku program dotyczy również wsparcia finansowego dla systemów magazynowania energii i ciepła oraz systemów zarządzania energią. Wsparcie jest skierowane do osób fizycznych i może wynieść do 50% wartości zakupu i instalacji modułów fotowoltaicznych wraz ze wszystkimi niezbędnymi akcesoriami. W ramach programu Moje Ciepło na zakup i montaż pompy ciepła można także ubiegać się o znaczne dofinansowanie. Podstawowym kryterium jest zakup urządzenia i zainstalowanie go w nowym domu o wyższym standardzie energetycznym.

Jak otrzymać dotację Mój Prąd? Czy są nowe warunki?

Podobnie jak w poprzednich latach, w nowej edycji programu „Mój Prąd na lata 2021-2023” (MP4), dofinansowanie polega na zwrocie części kosztów inwestycji poniesionych w ramach zakupu i montażu fotowoltaiki. Tym samym, aby otrzymać dopłaty do paneli fotowoltaicznych, najpierw trzeba je zamontować. Również tak jak dotychczas, możliwe jest łączenie dotacji z ulgą termomodernizacyjną, pod warunkiem, że przedstawione do rozliczenia koszty będą obniżone o wartość dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wysokość ulgi zależy od zakresu rzeczowego inwestycji. Jeśli ulga termomodernizacyjna została zastosowana wcześniej, prosument powinien doliczyć dotację do podstawy opodatkowania za 2022 r. w zeznaniu podatkowym składanym w przyszłym roku.

Innowacją w 2022 roku jest natomiast rozszerzenie programu Mój Prąd o możliwość wsparcia inwestycji w magazynowanie energii. Nowelizacja obejmuje zmiany w przepisach mające na celu odejście od systemu upustów cenowych na rzecz prosumentów, którzy mają prawo do sprzedaży wyprodukowanej przez siebie energii.

Droga do otrzymania dofinansowania fotowoltaiki w ramach programu Mój Prąd przebiega w następujących krokach:

 • Zamówienie i instalacja paneli fotowoltaicznych.
 • Zgłoszenie instalacji PV do OSD
 • Montaż licznika dwukierunkowego przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej.
 • Otrzymanie aneksu do umowy o przyłączenie instalacji fotowoltaicznej do sieci energetycznej (aneks przychodzi pocztą).
 • Zgłoszenie do programu Mój Prąd. Wniosek należy złożyć w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Po zaakceptowaniu wniosek automatycznie staje się umową o dofinansowanie fotowoltaiki.

Ile zwrotu w programie Mój Prąd 2022?

Wysokość refundacji zależy od zakresu rzeczowego inwestycji wnioskowanej do dofinansowania. Jeśli będą to wyłącznie panele fotowoltaiczne, dotacja będzie wynosiła 4000zł. W przypadku zakupu dodatkowego systemu zarządzania energią, urządzenia magazynującego energię lub nawet ładowarki do samochodu elektrycznego, dopłaty mogą być znacznie wyższe, tak że maksymalna dotacja na instalację może wynieść do 20 500 zł połowy kosztów kwalifikowanych.

Dofinansowanie fotowoltaiki Mój Prąd
Dofinansowanie fotowoltaiki Mój Prąd

Mój Prąd – jakie dokumenty?

Aby uzyskać dofinansowanie w ramach rządowego programu Mój Prąd, należy zacząć od przygotowania elektronicznych wersji dokumentów:

 • uzyskanie potwierdzenia przyjęcia wniosku o przyłączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej do sieci elektroenergetycznej przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej,
 • oraz podpisane przez wnioskodawcę lub przedstawiciela sprzedawcy energii elektrycznej zaświadczenie stwierdzające, że wnioskodawca będzie otrzymywał faktury za wytworzoną/odebraną energię elektryczną w systemie rozliczeń net-billing,
 • wskazane faktury lub rachunki imienne za dostawę i montaż systemu fotowoltaicznego oraz, jeśli dotyczy, za wsparcie wskazanych elementów dodatkowych,
 • dowód zapłaty za wszystkie powyższe elementy przedstawione w celu uzyskania pełnego dofinansowania. Dowodem zapłaty może być potwierdzenie przelewu bankowego lub dokument KP podpisany przez osobę pobierającą gotówkę,
 • oświadczenie wykonawcy/dostawcy o uzyskaniu płatności, ze wskazaniem numeru dokumentu, kwoty i daty dokonania pełnej płatności przez beneficjenta (wnioskodawcę);
 • oświadczenie beneficjenta (wnioskodawcy) o uregulowaniu płatności, ze wskazaniem numeru dokumentu (faktury lub imiennego paragonu dołączonego do wniosku), kwoty i daty dokonania pełnej płatności,
 • zaświadczenie od Operatora Sieci Dystrybucyjnej, potwierdzające montaż licznika dwukierunkowego. W zaświadczeniu powinna się znaleźć data przyłączenia instalacji do sieci energetycznej oraz numer Punktu Poboru Mocy, w którym go zainstalowano,
 • pełnomocnictwo, jeżeli wniosek jest składany w imieniu osoby ubiegającej się o finansowanie.
 • protokół odbioru prac przez wykonawcę lub oświadczenie o samodzielnym montażu dodatkowych elementów (magazyn ciepła, magazyn energii elektrycznej, system zarządzania energią HEMS/EMS).

Mój Prąd – kiedy można starać się o dofinansowanie i warunki jego otrzymania

Nowi prosumenci zostaną objęci opłatami na podstawie wartości energii, którą wprowadzają do sieci, a nie jak dotychczas w oparciu o jej ilość. Według nowelizacji ustawy o odnawialnych źródłach energii osoby, które do 31 marca 2022 r. przystąpią do systemu prosumenckiego lub złożą wniosek do właściwego operatora systemu dystrybucyjnego, przez 15 lat będą rozliczane według starych zasad systemu opustów. Po upływie tego terminu prosumenci zostaną włączeni do nowego systemu net-billingu i będą mogli sprzedawać nadwyżki energii wprowadzonej do sieci, płacąc jednocześnie za zużytą energię jak inni konsumenci. Rozliczenia będą dokonywane w okresie 12 miesięcy. Prosument otrzymuje kaucję, która jest księgowana na koncie prosumenta i wykorzystywana do zapłaty za zakup zużytej energii.

Od kiedy wnioski?

Nabór wniosków w 2022 r. skierowany jest do prosumentów w nowym systemie net-billing oraz dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczeń z systemu opustów na nowy system rozliczeń. Wnioski można składać za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD) na stronie internetowej NFOŚiGW od 15 kwietnia 2022 roku. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego „Mój Prąd na lata 2021-2023” (MP4) można pobrać ze strony www.mojprad.gov.pl. Co istotne, wniosków nie należy przesyłać do NFOŚiGW w formie papierowej, gdyż zostaną one odrzucone. Wnioski otrzymane pocztą elektroniczną lub na skrzynkę ePUAP również nie będą rozpatrywane.

Jednocześnie należy pamiętać, że w zamkniętym już 3. naborze wniosków do programu Mój Prąd (od 01.07.2021 r. do 06.10.2021 r.) procedura składania wniosków nie została jeszcze zamknięta. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że okres przewidziany na rozpatrzenie wniosku wynosi obecnie 300 dni roboczych, liczonych od daty rejestracji wniosku. Ponadto, jeśli wniosek wymaga uzupełnienia, termin rozpatrzenia wniosku wydłuży się do 350 dni, pod warunkiem, że wnioskodawca prześle wszystkie wymagane informacje/dokumenty za pośrednictwem aplikacji GWD w ciągu 10 dni roboczych.

Fotowoltaika – dotacje otrzymane z pomocą Solars Masters Project

Pozyskanie dofinansowania na fotowoltaikę nie jest szczególnie trudne, jednak wymaga załatwienia wielu formalności. Realizując projekt montażu paneli fotowoltaicznych z naszą firmą, Klienci mogą zupełnie zapomnieć o formalnościach. Dbamy o to, aby wszelkie tego typu kwestie zostały dopilnowane, a proces ubiegania się o dotację Mój Prąd przebiegł szybko i sprawnie.

Z artykułu dowiesz się:
Jakub Długosz

Jakub Długosz

Główny projektant w SM-Project. Ekspert w fotowoltaice, pompach ciepła, farmach PV. Z wykształcenia elektrotechnik, posiadający certyfikaty SEP/UDT. Promotor zielonej energii w Polsce, jak i Europie.

Powiązane wpisy

Technologia PERC

Czym jest Technologia PERC ? Czym jest Technologia PERC ? z ang. Passivated Emitter and Rear Cell czyli technologia pasywacji emitera tylnej części ogniwa, która określa konstrukcję ogniwa słonecznego. Pisząc najprościej jest to technologia mająca na celu podwyższenie sprawności przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów. Na pewno zastanawiasz się dlaczego zdecydowaliśmy się

Przeczytaj więcej

Fotowoltaika jako przyszłość światowej energetyki

Fotowoltaika dla domu Fotowoltaika to przyszłość dla Twojego domu, która gwarantuje Ci przede wszystkim oszczędność, w dalszej części artykułu dowiemy się, że inwestycja zwraca się już nawet po paru latach, gdzie w późniejszym czasie generujemy oszczędności o niebagatelnej sumie. Inwestycja ta stanowi dla nas stabilne korzyści ekonomiczne jak i ekologiczne

Bloomberg Tier 1 – ranking modułów fotowoltaicznych

Chce zamontować w swoim domu panele fotowoltaiczne, chce zacząć oszczędzać na energii i chronić moją planetę. Ile z was postawiło sobie już to jako cel, jednak zatrzymało się na etapie, że wpisało hasło fotowoltaika w Internet i nie wiedziało co wybrać, jakiego producenta, tak aby urządzenie działało jak najdłużej, żeby