Net-billing — co to jest, czy się opłaca, dla kogo?

Z artykułu dowiesz się:

Nowy sposób rozliczania prosumentów na zasadzie net-billingu nie musi oznaczać zmian na gorsze. Niektórym okres zwrotu z inwestycji w system fotowoltaiczny wydłuży się, ale inni inwestorzy zyskają nowe możliwości biznesowe. Dla użytkownika prywatnego jest to z pewnością warte zachodu i stanowi krok we właściwym kierunku. Kalkulator kosztów zużycia energii elektrycznej pokazuje, że rachunki powinny być o połowę niższe niż bez systemu, a większa dbałość o efektywność energetyczną przyniesie korzyści nam i przyrodzie.

Co to jest Net-billing?

Do tej pory energia elektryczna wytwarzana przez fotowoltaikę była rozliczana za pomocą systemu odliczeń. Sieć elektroenergetyczna była rodzajem magazynu, do którego prosument mógł dostarczać nadwyżkę, a w razie potrzeby odebrać nawet 80% tej ilości. Od 1 kwietnia 2022 r. system ten uległ zmianie. Obecne rozwiązanie określane jako net-billing polega na rozliczaniu finansowym za energię wytworzoną przez prosumenta na podstawie jej wartości. Kwota wynikająca z rozliczenia energii wprowadzonej do sieci i energii pobranej z sieci jest zatem deponowana w depozycie.

Stawki będą obliczane według poszczególnych przeliczników:

  • cena, po której prosument sprzedaje energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej do sieci to średnia miesięczna taryfa rynku dnia następnego (w skrócie RDN) ustalana przez Towarową Giełdę Energii,
  • cena za zakup energii elektrycznej z sieci jest obowiązująca w danym roku taryfą dla energii elektrycznej, która zależy od operatora, u którego prosument eksploatuje instalację fotowoltaiczną.

Tak więc każdy, kto złożył wniosek o przyłączenie do sieci do 31 marca 2022 r., przez kolejne 15 lat będzie rozliczany zgodnie z poprzednimi zasadami. Natomiast ten, kto założy instalację PV po 1 kwietnia 2022 r., akceptuje zmiany i dostosowuje się do rozliczeń w systemie net-billingu. Oznacza to, że będzie sprzedawać energię elektryczną do sieci i kupować ją po cenach rynkowych.

Schemat działania net-billingu. Od kiedy kolejne zmiany?

Fotowoltaika staje się standardem w budownictwie, a nowe rozporządzenie ma na celu zmianę koncepcji zdecentralizowanego zaopatrzenia w energię. W zmienionych przepisach promuje się rozwiązania oparte na zwiększonej samokonsumpcji i inteligentnym zarządzaniu energią w domu. Pieniądze ze sprzedaży nadwyżek energii, które są przechowywane jako depozyt przez rok, mogą zostać wypłacone, a odbiorcy mogą wykorzystać te pieniądze do zapłaty za energię elektryczną pobraną z sieci. Co ważne, nowe regulacje nie wprowadzają żadnych dodatkowych obowiązków dla prosumentów, którzy już korzystają z systemu opustów. Mogą oni nadal wykorzystywać dotychczasowy system bez żadnych dodatkowych formalności, chyba że chcą od razu przejść na nowy system rozliczeń na zasadach net-billingu.

Nowy system będzie wprowadzany stopniowo w trzech etapach. Od 1 kwietnia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. nowi prosumenci będą rozliczani według starych zasad, ale tylko w okresie przejściowym do 30 czerwca 2022 r. Od 1 lipca energia będzie rozliczana według zasad net-bilingu na podstawie średniej miesięcznej ceny z kolejnych dwóch lat. Prosumenci, którzy podłączyli swoje mikroinstalacje fotowoltaiczne po 31 marca 2022 r., zostaną automatycznie przełączeni na rozliczenie net-billing, a energia wprowadzona do sieci przez ich instalację, ale nie zużyta do 30 czerwca 2022 r., zostanie zaliczona na poczet ich kaucji prosumenckiej. W tym okresie cena za energię elektryczną dostarczaną przez prosumenta będzie ustalana jako miesięczna cena rynkowa. Natomiast od 1 lipca 2024 r. cena za energię dostarczoną do sieci przez prosumentów będzie oparta na godzinowej cenie rynkowej.

Net-billing — dla kogo i czy się opłaca?

Zmieniona ustawa wprowadza ograniczenia dotyczące mocy, za które mogą być wypłacane środki. Z nadwyżki produkcji prosumenci otrzymają maksymalnie 20% wartości energii elektrycznej wprowadzonej do sieci w danym miesiącu. Nie dziwi więc fakt, że dla wielu osób tak ważne jest, czy korzystny będzie dla nich nowy system net-billingu?

Wprowadzone zmiany rzeczywiście wydłużą okres zwrotu inwestycji w fotowoltaikę, ale nie tak bardzo, jak niektórzy zakładają. W nowym systemie rozliczeń z pewnością nie będzie się opłacało przewymiarowywanie instalacji i montowanie paneli o mocy większej niż na własne potrzeby. Należy jednak podkreślić, że wbrew obawom fotowoltaika nie straci na opłacalności. Wynika to głównie z faktu, że od końca ubiegłego roku ceny energii elektrycznej bardzo szybko wzrosły. W najbliższych latach rachunki za prąd będą rosły nie tylko w przypadku dużych przedsiębiorstw, ale także odbiorców indywidualnych. W takiej sytuacji zastosowanie systemu fotowoltaicznego jest niewątpliwie korzystne, nawet przy kwestionowanym rozliczeniu net-billingu.

Opłacalność fotowoltaiki jest więc niezaprzeczalna. W dużym przedsiębiorstwie taka inwestycja zwróci się już po 6 latach, natomiast w gospodarstwach domowych koszt takiego rozwiązania spłaci się po 8 latach, a w dłuższej perspektywie przyniesie jeszcze większe oszczędności.

Z artykułu dowiesz się:
Jakub Długosz

Jakub Długosz

Główny projektant w SM-Project. Ekspert w fotowoltaice, pompach ciepła, farmach PV. Z wykształcenia elektrotechnik, posiadający certyfikaty SEP/UDT. Promotor zielonej energii w Polsce, jak i Europie.

Powiązane wpisy

Technologia PERC

Czym jest Technologia PERC ? Czym jest Technologia PERC ? z ang. Passivated Emitter and Rear Cell czyli technologia pasywacji emitera tylnej części ogniwa, która określa konstrukcję ogniwa słonecznego. Pisząc najprościej jest to technologia mająca na celu podwyższenie sprawności przy jednoczesnym zminimalizowaniu kosztów. Na pewno zastanawiasz się dlaczego zdecydowaliśmy się

Przeczytaj więcej

Fotowoltaika jako przyszłość światowej energetyki

Fotowoltaika dla domu Fotowoltaika to przyszłość dla Twojego domu, która gwarantuje Ci przede wszystkim oszczędność, w dalszej części artykułu dowiemy się, że inwestycja zwraca się już nawet po paru latach, gdzie w późniejszym czasie generujemy oszczędności o niebagatelnej sumie. Inwestycja ta stanowi dla nas stabilne korzyści ekonomiczne jak i ekologiczne

Bloomberg Tier 1 – ranking modułów fotowoltaicznych

Chce zamontować w swoim domu panele fotowoltaiczne, chce zacząć oszczędzać na energii i chronić moją planetę. Ile z was postawiło sobie już to jako cel, jednak zatrzymało się na etapie, że wpisało hasło fotowoltaika w Internet i nie wiedziało co wybrać, jakiego producenta, tak aby urządzenie działało jak najdłużej, żeby